اضافه شدن cdn المان به سرور هاست اشتراکی فرانسه .

با توجه به عملکرد شبکه isp های مختلف نسب به دیتاسنتر های hetzner و ovh به شبکه هاستینگ CDN 
المان اضافه گردید.
کاربران میتوانند با اضافه نمودن DNS ها به سرور از این قابلیت بهرمند شوند.

OVH SAS FR DNS :

ns1.hetzner.work - 5.135.123.163
ns2.hetzner.work - 5.135.123.163

HETZNER DE DNS :

ns3.hetzner.work - 176.9.149.138
ns4.hetzner.work - 176.9.149.138

Thursday, August 18, 2016

« برگشت