هاست اشتراکی لینوکس سی پنل ایران

 • هاست 1گیگ
  €1.00 / ماهانه

   ایران شاتل
   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   SSD PRO
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • litespeed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 2گیگ
  €1.44 / ماهانه

   ایران شاتل
   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   SSD PRO
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • litespeed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 3گیگ
  €2.30 / ماهانه

   ایران شاتل
   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   SSD PRO
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • litespeed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 5گیگ
  €3.60 / ماهانه

   ایران شاتل
   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   SSD PRO
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • litespeed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 10گیگ
  €7.70 / ماهانه

   ایران شاتل
   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   SSD PRO
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • litespeed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی