هاست اشتراکی لینوکس

 • هاست 1گیگ
  €0.72 / Månedlig

   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • hetzner de location
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • Lite speed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی خدمات
 • هاست 2گیگ
  €1.44 / Månedlig

   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • hetzner de location
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • Lite speed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی خدمات
 • هاست 3گیگ
  €2.30 / Månedlig

   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • hetzner de location
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • Lite speed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی خدمات
 • هاست 5گیگ
  €3.60 / Månedlig

   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • hetzner de location
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • Lite speed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی خدمات
 • هاست 10گیگ
  €7.70 / Månedlig

   FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
   Addon Domains نامحدود
   پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

  • hetzner de location
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • Lite speed web server
  • cpanel کنترل پنل
  • شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی خدمات