עגלת קניות

צפו במוצרים ושרותים


DE VPS professional - 1
CPU: 1 Core Unlimited
RAM: 1024MB
HDD: 150GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 חודשי
ریال0 רבעוני
ریال0 חצי שנתי
ریال0 שנתי
ریال0 דו- שנתי
ریال0 מדי שלוש שנים

DE VPS professional - 2
CPU: 2 Core Unlimited
RAM: 2048MB
HDD: 300GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 חודשי
ریال0 רבעוני
ریال0 חצי שנתי
ریال0 שנתי
ریال0 דו- שנתי
ریال0 מדי שלוש שנים

DE VPS professional - 3
CPU: 3 Core Unlimited
RAM: 4096MB
HDD: 600GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 חודשי
ریال0 רבעוני
ریال0 חצי שנתי
ریال0 שנתי
ریال0 דו- שנתי
ریال0 מדי שלוש שנים

DE VPS professional - 4
CPU: 4 Core Unlimited
RAM: 8192MB
HDD: 1024GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 חודשי
ریال0 רבעוני
ریال0 חצי שנתי
ریال0 שנתי
ریال0 דו- שנתי
ریال0 מדי שלוש שנים