עגלת קניות

צפו במוצרים ושרותים


OVH VPS Personal - 1
CPU: 1 Core
RAM: 1024MB
HDD: 80GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free - 14 Contry Europe
OS: install ALL OS
Data Center: OVH FR
ریال150,000 חודשי
ریال1,500,000 שנתי

OVH VPS Personal - 2
CPU: 1 Core
RAM: 2048MB
HDD: 128GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free - 14 Contry Europe
OS: install ALL OS
Data Center: OVH FR
ریال200,000 חודשי
ریال2,000,000 שנתי

OVH VPS Personal - 3
CPU: 2 Core
RAM: 4096MB
HDD: 160GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free - 14 Contry Europe
OS: install ALL OS
Data Center: OVH FR
ریال400,000 חודשי
ریال4,400,000 שנתי

OVH VPS Personal - 4
CPU: 3 Core
RAM: 6144MB
HDD: 256GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free - 14 Contry Europe
OS: install ALL OS
Data Center: OVH FR
ریال600,000 חודשי
ریال6,600,000 שנתי

OVH VPS Personal - 5
CPU: 4 Core
RAM: 8192MB
HDD: 400GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free - 14 Contry Europe
OS: install ALL OS
Data Center: OVH FR
ریال800,000 חודשי
ریال8,800,000 שנתי