سرور مجازی فنلاند ssd Nvme

 • VPS Nvme - 1
  €4.00 / ماهانه

   1 vCPU
   2 GB RAM
   20 GB Disk space
   20 TB Traffic
   Locations FL
   Port 10GB
   install all os


   نصب لینوکس خودکار است .
   جهت نصب ویندوز تیکت بزنید.

 • VPS Nvme - 2
  €7.00 / ماهانه

   2 vCPU
   4 GB RAM
   40 GB Disk space
   20 TB Traffic
   Locations FL
   Port 10GB
   install all os


   نصب لینوکس خودکار است .
   جهت نصب ویندوز تیکت بزنید.

 • VPS Nvme - 3
  €12.70 / ماهانه

   2 vCPU
   8 GB RAM
   80 GB Disk space
   20 TB Traffic
   Locations FL
   Port 10GB
   install all os


   نصب لینوکس خودکار است .
   جهت نصب ویندوز تیکت بزنید.

 • VPS Nvme - 4
  €23.00 / ماهانه

   4 vCPU
   16 GB RAM
   160 GB Disk space
   20 TB Traffic
   Locations FL
   Port 10GB
   install all os


   نصب لینوکس خودکار است .
   جهت نصب ویندوز تیکت بزنید.

 • VPS Nvme - 5
  €42.00 / ماهانه

   8 vCPU
   32 GB RAM
   240 GB Disk space
   20 TB Traffic
   Locations FL
   Port 10GB
   install all os


   نصب لینوکس خودکار است .
   جهت نصب ویندوز تیکت بزنید.