گواهی امنیتی دامنه های بین الملل

 • Comodo PositiveSSL
  تومان8 / سالانه

   به علت تغییر نرخ دلار به شما توصیه میشود قبل از خرید تیکت برنید

  • Single Domain Secures
  • Domain (DV) Validation
  • 3 minutes Issuance
  • No Secures Multi-Domains
  • No Secures Multi-Subdomains
  • Yes Secures both with/without WWW
  • Yes Secures Domain or Subdomain
  • 2048-bit Key Length
  • SHA-2 Hash Algorithm
  • Yes Mobile Support
  • $10,000 Warranty
  • Yes Free Reissues
  • Yes Free Site Seal
  • Static Site Seal
  • Unlimited Free Server Licensing
  • 99.3% Browser Compatibility
 • RapidSSL Standard
  تومان10 / سالانه

   به علت تغییر نرخ دلار به شما توصیه میشود قبل از خرید تیکت برنید

  • Single Domain Secures
  • Domain (DV) Validation
  • 3 minutes Issuance
  • No Secures Multi-Domains
  • No Secures Multi-Subdomains
  • Yes Secures both with/without WWW
  • Yes Secures Domain or Subdomain
  • 2048-bit Key Length
  • SHA-2 Hash Algorithm
  • Yes Mobile Support
  • $10,000 Warranty
  • Yes Free Reissues
  • Yes Free Site Seal
  • Static Site Seal
  • Unlimited Free Server Licensing
  • 99.3% Browser Compatibility
 • Thawte SSL 123
  تومان40 / سالانه

   به علت تغییر نرخ دلار به شما توصیه میشود قبل از خرید تیکت برنید

  • Single Domain Secures
  • Domain (DV) Validation
  • 3 minutes Issuance
  • No Secures Multi-Domains
  • No Secures Multi-Subdomains
  • Yes Secures both with/without WWW
  • Yes Secures Domain or Subdomain
  • 2048-bit Key Length
  • SHA-2 Hash Algorithm
  • Yes Mobile Support
  • $500,000 Warranty
  • Yes Free Reissues
  • Yes Free Site Seal
  • Dynamic Site Seal
  • Unlimited Free Server Licensing
  • 99% Browser Compatibility
 • geo trust QuickSSL Premium
  تومان50 / سالانه

   به علت تغییر نرخ دلار به شما توصیه میشود قبل از خرید تیکت برنید

  • Single Domain Secures
  • Domain (DV) Validation
  • 3 minutes Issuance
  • No Secures Multi-Domains
  • No Secures Multi-Subdomains
  • Yes Secures both with/without WWW
  • Yes Secures Domain or Subdomain
  • 2048-bit Key Length
  • SHA-2 Hash Algorithm
  • Yes Mobile Support
  • $500,000 Warranty
  • Yes Free Reissues
  • Yes Free Site Seal
  • Dynamic Site Seal
  • Unlimited Free Server Licensing
  • 99.3% Browser Compatibility