هاست اشتراکی لینوکس سی پنل ایران

هاست 1گیگ

ایران نور
FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
SSD PRO
Addon Domains نامحدود
پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • litespeed web server
 • cpanel کنترل پنل
 • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
هاست 2گیگ

ایران نور
FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
SSD PRO
Addon Domains نامحدود
پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • litespeed web server
 • cpanel کنترل پنل
 • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
هاست 3گیگ

ایران نور
FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
SSD PRO
Addon Domains نامحدود
پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • litespeed web server
 • cpanel کنترل پنل
 • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
هاست 5گیگ

ایران نور
FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
SSD PRO
Addon Domains نامحدود
پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • litespeed web server
 • cpanel کنترل پنل
 • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
هاست 10گیگ

ایران نور
FREE Let's Encrypt SSl all domain &IR
SSD PRO
Addon Domains نامحدود
پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • litespeed web server
 • cpanel کنترل پنل
 • خدمات شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی