Carro de Comandes

Resum de Productes i Serveis


DE VPS professional - 1
CPU: 1 Core Unlimited
RAM: 1024MB
HDD: 150GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 Mensual
ریال0 Trimestral
ریال0 Semi-Anual
ریال0 Anual
ریال0 Bi-Anual
ریال0 triennalment

DE VPS professional - 2
CPU: 2 Core Unlimited
RAM: 2048MB
HDD: 300GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 Mensual
ریال0 Trimestral
ریال0 Semi-Anual
ریال0 Anual
ریال0 Bi-Anual
ریال0 triennalment

DE VPS professional - 3
CPU: 3 Core Unlimited
RAM: 4096MB
HDD: 600GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 Mensual
ریال0 Trimestral
ریال0 Semi-Anual
ریال0 Anual
ریال0 Bi-Anual
ریال0 triennalment

DE VPS professional - 4
CPU: 4 Core Unlimited
RAM: 8192MB
HDD: 1024GB
BW: Unlimited
Port: 1Gbps
IP4: 1 Free
OS: install ALL OS
Data Center: hetzner DE
ریال0 Mensual
ریال0 Trimestral
ریال0 Semi-Anual
ریال0 Anual
ریال0 Bi-Anual
ریال0 triennalment