هاست اشتراکی لینوکس دایرکت ادمین

 • هاست 1گیگ
  €0.70 / ماهانه
  • Myloc de location
  • Let's Encrypt SSl all domain FREE
  • ssd Drive
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود Addon Domains
  • Nginx web server
  • پشتیبان گیری روزانه و هفتگی
  • کنترل پنل DirectAdmin
  • خدمات شبانه روزی پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 2گیگ
  €1.30 / ماهانه
  • Myloc de location
  • Let's Encrypt SSl all domain FREE
  • ssd Drive
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود Addon Domains
  • Nginx web server
  • پشتیبان گیری روزانه و هفتگی
  • کنترل پنل DirectAdmin
  • خدمات شبانه روزی پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 3گیگ
  €2.00 / ماهانه
  • Myloc de location
  • Let's Encrypt SSl all domain FREE
  • ssd Drive
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود Addon Domains
  • Nginx web server
  • پشتیبان گیری روزانه و هفتگی
  • کنترل پنل DirectAdmin
  • خدمات شبانه روزی پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 5گیگ
  €3.20 / ماهانه
  • Myloc de location
  • Let's Encrypt SSl all domain FREE
  • ssd Drive
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود Addon Domains
  • Nginx web server
  • پشتیبان گیری روزانه و هفتگی
  • کنترل پنل DirectAdmin
  • خدمات شبانه روزی پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
 • هاست 10گیگ
  €7.50 / ماهانه
  • Myloc de location
  • Let's Encrypt SSl all domain FREE
  • ssd Drive
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود Addon Domains
  • Nginx web server
  • پشتیبان گیری روزانه و هفتگی
  • کنترل پنل DirectAdmin
  • خدمات شبانه روزی پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی