کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


هاست 512 مگ
هارد : SSD PRO
پهنای باند ماهانه 5 گیگ
دامنه : نامحدود
Addon Domains نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
CPanel , cloudlinux , litespeed
ISP: Respina Networks & Beyond PJSC
ریال30,000 ماهانه

هاست 1 گیگ
هارد : SSD PRO
پهنای باند ماهانه 10 گیگ
دامنه : نامحدود
Addon Domains نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
CPanel , cloudlinux , litespeed
ISP: Respina Networks & Beyond PJSC
ریال60,000 ماهانه

هاست 2 گیگ
هارد : SSD PRO
پهنای باند ماهانه 20 گیگ
دامنه : نامحدود
Addon Domains نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
CPanel , cloudlinux , litespeed
ISP: Respina Networks & Beyond PJSC
ریال120,000 ماهانه